art-13.gif

JClic-en ekintzak ikusteko,JAVA programa instalatuta izatea beharrezkoa da.

Para visualizar las actividades JClic es necesario tener instalado JAVA: http://java.com/es/download/manual.jsp

linea_45.gif


English songs
English songs I
Family
Asteko egunak
aaaacenglish.jpg
aaaaengli00.jpg
aaaagreefa.jpg
aaaastekoeg.jpg


linea_45.gif


English for little
Duckling color
Dog numbers
Colors
aaaalitllel.jpg
aaaatheungle.jpg
aaaaadog.jpg
aaaabbccoulors.jpg


linea_45.gif


Dictionary
Digital library
Memory numbers
The numbers
aaaadictionaty.jpg
aaaalibdig.jpg
aaaaanumbers.jpg
aaaaonetwu.jpg


linea_45.gif

How many ants?
Body parts
Fruits & vegetables
Fruits
aaaahawmwny.jpg
aaaaathebody.jpg
aaaaaafruit.jpg
aaaaafruit00.jpg


linea_45.gif

Batuketak

aaaaaaasumo.jpglinea_45.gif